Follow by Email

Tuesday, November 29, 2011

Antiikaja olulisemad kindralid, liidrid ja sõdalased.

Thrasybulus - surn. 388 eKr.

Ateena kindral ja demokraatlik liider. Tema taustast ega varasest elust pole suurt midagi teada. 411 eKr. kui Ateenas kavandati ja viidi läbi aristokraatide poolt oligarhia rajamist, valiti ta Samosel, kus üritati sama valitsust rajada, demokraatia toetajate poolt kindraliks. Kindraliks saades võttis Thrasybulus esimese asjana ette Alkibiadese tagasikutsumise, kes oli sel ajal üks mõjukamaid ning vastuolulisemaid Ateena poliitikuid ja kindraleid, kes pages süüdistuste tõttu Spartasse oma teeneid pakkuma, kuid kogudes ka seal vaenlaseid, põgenes ta Pärsiasse. Eesmärgiks oli endale saada Pärsia toetus, mis kuulus seni Spartale (usutavalt oli Alkibiadesel suur mõju satraap Tissaphernese üle). Alkibiades valiti pärast edukat naasmist taaskord kindraliks. Lühidalt peale seda oli oligarhiline valitsus eemaldatud ning asendatud kergemaga, mis järgnevalt andis teed demokraatiale.

Thrasybulus mängis samuti võtmerolli mitmetes tähtsates Ateena merevõitudes, nt. Cynossema ja Cyzicuse merelahingus (võidud, mis sel ajal läksid Alkibiadese arvele, kuuluvad Thrasybuluse tema oskuslike taktikate pärast, teda peetakse parimaks Ateena admiraliks sel ajal). Pärast Ateena kaotust Peloponnesose sõjas juhtis ta demokraatlikku vastupanu uue ja julmema oligarhilise valitsuse vastu, mille võidukad spartalased olid Ateenasse rajanud. Edukate võitude seerias oli demokraatia Ateenas taastatud. Taastatud demokraatia liidrina üritas Thrasybulus Ateena imperiaalset jõudu taastada ja Spartale vastupanu osutada. Sel ajal oli ta tähtsaim isik Ateenas. Peale kaht kaotust Nemeas ja Coroneas oli ta poliitiline staatus vigastatud ning ta asendati Cononiga, kelle võit Cnidusel lõpetas Sparta unistused mereimpeeriumist. Järgnevalt kadus Thrasybulus aastateks vaateväljalt, kuna Conon juhtis Ateena laevastikku võitude seerias, kuid 392 eKr. Conon vangistati Pärsia satraabi Tiribazuse poolt, viies samal ajal läbi Sardisel rahukonverentsi. Ehkki ta vabastati, suri ta Küprosel, naasmata Ateenasse. Thrasybulus juhtis fraktsiooni, mis plaanis rahulepet tagasi lükata, saades sellega oma koha Ateena poliitika tipus tagasi. 388 eKr. juhtides oma laevastikku lõunasse läbi Egeuse, rüüstasid ta sõdurid Aspenduse välju. Kättemaksuna rünnati öösel nende laagrit ja Thrasybulus tapeti oma telgis. Tema näol oli tegu ühe suurima Ateena patrioodi ja demokraatia eestvõitlejaga.

No comments:

Post a Comment