Follow by Email

Tuesday, November 29, 2011

Tähelepanuväärsemate isikute lühiülevaade Antiikajas.

Miltiades Noorem - c. 550 eKr. - 489 eKr.

Miltiades oli üks kümnest kindralist, (strategoi), kes viis ateenlased Maratoni lahingus võidule, lüües pärslasi. Maratoni lahingut peetakse üheks maailma olulisimaks lahinguks, mis kunagi võideldud, kuna see andis ateenlastele ja kõikidele ülejäänud kreeklastele usku endasse ja tulevikku, mis lõi järgnevalt Lääne kultuuri ja Euroopa alustala, säilitades demokraatia, inimõigused ja lääne kultuuri. Miltiades tugevdas hopliitide (Kreeka raskejalaväelased) tiibasid, samal ajal vähendades nende tsentri tugevust. Kokkupõrkel taganes kese korralduste kohaselt, sel ajal kui tugevdatud tiivad flankeerisid pärslaseid. Sellele järgnevalt olid pärslased ümber piiratud ning paanikasse sattunutena üritasid nad meeleheitlikult taganeda. Tegemist oli Kreeka - Pärsia sõdade ühe märkimisväärseima lahinguga, mis andis pärslastele teada, et nad pole maal võitmatud. Miltiades kannatas järgnevas lahingus ränga jalahaava all ja hilisemalt süüdistati teda riigireetmises. Ta suri vanglas. Tema poeg Kimon sai Ateena üheks märkimisväärseimaks poliitikuks ja admiraliks.

No comments:

Post a Comment