Follow by Email

Tuesday, November 29, 2011

Tähelepanuväärsemate isikute lühiülevaade Antiikajas.

Leonidas I - sünd. c. 520 eKr. - surn. 480 eKr.
Leonidas oli Sparta kuningas, kes sai surematu kuulsuse Kreeka - Pärsia sõdades Termopüülide lahingus. 480 eKr. liikus Leonidas Termopüülidesse koos kolmesaja spartalasega, kus temaga liitusid ülejäänud Kreeka linn-riikide sõdurid, arvult umbes 7 000. Armee pidi kaitsma Termopüülide mäekuru arvatavalt sadade tuhandete Pärsia sõdurite vastu, (arvud on varieeruvad, Herodotos nt. on andnud Pärsia armee koguarvuks üle viie miljoni, modernsed ajaloolased on pakkunud arve 175 000 - 400 000 vahel) kes tungisid Kreekasse kuningas Xerxes I all. Delfi oraakel oli varasemalt Leonidasele ütelnud, et Spartat saab päästa vaid ühe selle kuninga surm, mistõttu Leonidas võttis endaga kaasa vaid 300 sõdurit, kel olid piisavalt vanad pojad, kes oleksid saanud perekohustused isadelt üle võtta, lisaks ka seetõttu, et Sparta religioossed tavad keelasid sel ajal armee väljasaatmist.

Leonidas hoidis tagasi pärslaste frontaalrünnakuid esimesed kaks päeva, tappes umbes 20 000 pärslast (spartalased kaotasid ise vaid üksikuid mehi). Kolmandal päeval juhtis kohalik lambakarjus Ephialtes pärslased kindral Hydarnese all mööda mägiteed kreeklaste tagalasse. Sel hetkel saatis Leonidas kõik Kreeka sõdurid minema, et kaitsta mäekuru koos kolmesaja spartalase, üheksasaja heeloti (Sparta orjad) ja seitsmesaja thespialasega, kes keeldusid lahkumast, et püsida Leonidase kõrval. Neljasadat teebalast hoiti pantvangidena, kuna nende lojaalsus oli kaheldav. Väikest Kreeka väge rünnati igalt küljelt ja see hävitati, v.a. teebalased, kes alistusid. Leonidas tapeti, spartalased kaitsesid tema keha kuni viimse meheni. Peale lahingut lasi raevunud Xerxes Leonidase pea maha raiuda ja keha risti lüüa, mida peeti väga tavatuks ka pärslaste poolt. Neljakümne aasta pärast tagastati Leonidase luud spartalastele. Leonidase hauakamber asub täna Sparta linna põhjapoolses osas. Tema kangelaslikkus ja eneseohverdus, samuti spartalaste ja thespialaste enesekindlus ja vaprus on mõjutanud inimesi aastatuhandeid ning teinud temast surematu kangelase.

No comments:

Post a Comment